Tiga Puluh Wasiat
Bagi Para Amir Dan Bala Tentara Daulah Islam

Ditulis Oleh:
Fadlilatusy Syaikh Abu Hamzah Al-Muhajir, Rahimahullah
(Menteri Perang Daulah Islam Iraq)

Diterbitkan:
Maktabatul Himmah Di Daulah Islam Iraq

Kitab Keempat dalam seri:
Dengan Darah Mereka Memberikan Nasehat
o - O - o

Pengantar


Buku yang kecil ukurannya namun besar kandungannya ini adalah terdiri dari dua risalah yang sangat berharga yang disunting oleh Asy-Syaikh Al-Mujahid rahimahullah di awal bula Ramadlan tahun 1428 H, di dalamnya beliau mencantumkan ringkasan pengalamannya di dalam petualangan jihad yang mengenal beliau sebagai tentara yang taat dan sebagai amir yang cerdik, sehingga keluarlah ucapan-ucapannya mengalir dengan kejujuran nasihat bagi dua macam kelompok ini yang merupakan bahan baku Ath-Thaifah Al-Manshurah masa kini.


Dan walaupun dua risalah ini ditujukan kepada umara dan bala tentara Daulah Islam (Iraq) dan ditetapkan untuk dibagikan kepada mereka di negeri (Iraq) ini, akan tetapi kami memandang untuk menyebarkannya agar faidahnya lebih sempurna dan demi menepati kebaikan kepada syaikh ini yang telah membuktikan sumpahnya dan menepati janjinya kepada Rabb-nya, di mana Allah menetapkan terhadapnya keterbunuhan sebagai syahid di negeri ini dalam kondisi maju tidak mundur, kami menilainya demikian dan Allah-lah Yang mencukupkannya.

o - O - oDownload


.pdf
228.39KB
http://www.mediafire.com/?4bkto2r48tdui8u

.rtf (.doc)
206.42KB
http://www.mediafire.com/?x443gavifg5x1uc

.zip (pdf + doc)
212.13KB
http://www.mediafire.com/?p5bh6wa7k87zt7wo - O - o

Saudara-saudara antum
Saroya Media Istisyhadiyun