Sabtu, 23 Juni 2012

Mujahidin Serambi Baitul Maqdis Umumkan Pembentukan Majlis Syuro


Mujahidin Serambi Baitul Maqdis Umumkan Pembentukan Majlis Syuro

SERAMBI BAITUL MAQDIS.(voa-islam.com) – Puncak kontrol rezim atau jama’ah Islam tertinggi dalam pemerintahan adalah Majlis Syuro yang juga disebut ahlul halli wal aqdi. Dari sinilah kalimat kaum muslimin umumnya dan mujahidin khususnya disatukan.
Dalam rangka itu mujahidin dan muwahhidin serambi baitul maqdis membentuk majlis syuro yang dipublikasikan oleh media markaz Ibnu Taimiyyah melalui Forum Anshar Al-Mujahidin hari Selasa, 19 Juni 2012.
“Sebagai bentuk kesadaran akan pentinanya fase  yang dilewati ummat yang mulia ini, bertolak dari amanah yang kami emban pada hari dimana kami berjalan diatas tauhid, dan utnuk menyatukan muwahhidin juga meninggikan panji Din, menjaga darah orang-orang yang berjalan diatas jalan ini dari kalangan orang-orang yang imannya jujur, menempuh asbab menuju kemenangan, mengikat azam diatas kemenangan dan kesuksesan, maka setelah kami bertawakkal kepada Allah semata, Kami umumkan PEMBENTUKAN MAJLIS MUJAHIDIN MUJAHIDIN SERAMBI BAITUL MAQDIS” papar keterangan Media Markaz Ibnu Taimiyyah.
Kemudian para mujahidin menyerukan kepada seluruh lapisan ummat “Wahai kaum muslimin, wahai kafilah muwahhidin dan bala mujahidin, wahai ulama dan para da’I, sesungguhnya kami  anak dan sudara kalian di atas bumi serambi baitul maqdis, panji kami insya Allah panji syar’i, aqidah kami adalah aqidah ahlussunnah wal jama’ah. Manhaj kami adalah manhaj salafus shalih -semoga Allah meridhoi mereka semua- kami memerangi orang-orang yang amat keras permusuhannya dengan orang-orang Islam (yahudi.red) dan kami membela kehormatan muwahhidin. Maka janganlah kalian tidak membantu kami dengan sarana apa saja“  seru media jihad Palestina tersebut.
Diakhir pernyataan, mujahidin menyeru kepada Yahudi tentang kekejaman mereka terhadap ummat Islam dan memperingatkan mereka bahwasanya mereka akan mendapatkan balasan yang lebih dahsyat. Pada kesempatan ini juga ummat yang sadar bias menangkap pesan bahwa jihad masih eksis di Baitul Maqdis di atas aqidah yang bersih, insya Allah.
Wallahu Ghalibun ‘ala amrihi walakinna aktsarannasi la ya’lamun
(usamah/ansar)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar